het belang van ernst woord logo.png

Het belang van Ernst gaat over twee vrienden van gegoede burgerij die hun bestaan vullen met alles behalve werk. Waar de ene vriend ‘Jack’ het belangrijk vindt om op zeer serieuze wijze een positie in de society te verwerven, vindt de andere vriend ‘Algnernon’ het uitermate belangrijk om zoveel mogelijk plezier te maken. Helaas kunnen beide vrienden naar het blijkt geen succesvol leven leiden  zonder noodzakelijk list en bedrog hetgeen zorgt voor de nodige frustratie bij hun verloofden Gwendolen en Cecily.  Als vervolgens ook nog de moeder van Gwendolen ‘Lady Bracknel’ op ‘Hyacint Bucket achtige’ wijze namens de volledige society het huwelijk verbiedt is de chaos compleet en vreest men voor het  geluk van allen. Of kunnen  de butlers, de pastoor of wellicht de lerares Duits redding bieden?

Het belang van ernst is een hilarische klucht waarin list en bedrog botsten met ‘hoe het heurt’. De hoop en idealen van de jonge mens nemen het op tegen de mores van de Upperclass Society en hun old-boys network. Geen toneelstuk brengt de oorsprong van het Engelse Sentiment dichterbij dan ‘The Importance of being Earnest’ ofwel ‘Het belang van Ernst’.

Jack Worthing
Jack Worthing

gespeeld door Cees-Johan Klopper

Miss Prism, Cecily en Jack
Miss Prism, Cecily en Jack

gespeeld door Natasja van Tilburg, Lucinda Spitters, Cees-Johan Klopper

Cecily, Miss Prism, Jack
Cecily, Miss Prism, Jack

Jack Worthing
Jack Worthing

gespeeld door Cees-Johan Klopper

1/5

Cast

John Worthing

 (understudy John)

Algernon Moncrieff 

Eerw. kanunnik Chasuble

 (understudy Chasuble)

Merriman

Lane

Lady Bracknell

Freule Gwendolen Fairfax

Cecily Cardew

Juffrouw Prism

Crew

Vertaling

Regie

Scriptanalyse

Kostuums

Grime & hairstyling

Stem/Taal Coach

Productie

PR en Marketing

Cees-Johan Klopper

Ralph Remers

Auke Nieuwenhuis

Atefrans De Bruin

Robert Pieschel

Jan van Berkom

Jan van Berkom

Patricia Quicken

Jennie Hidding

Lucinda Spitters

Natasja van Tilburg

Fons Raeymaekers

Paul Dekker

Luc Pay

Mary Boekema

Sarah Rafrafi

Rogier Kappen

Erwin Dekker

Jan van Berkom

Roy van Veen

Auke Nieuwenhuis

Met dank aan

Prins Bernard Cultuurfonds Noord-Brabant

Martijn Hullegie (trailer)