top of page

Het belang van Ernst

De komedie van Oscar Wilde!

Het belang van Ernst gaat over twee vrienden van gegoede burgerij die hun bestaan vullen met alles behalve werk. Waar de ene vriend ‘Jack’ het belangrijk vindt om op zeer serieuze wijze een positie in de society te verwerven, vindt de andere vriend ‘Algnernon’ het uitermate belangrijk om zoveel mogelijk plezier te maken. Helaas kunnen beide vrienden naar het blijkt geen succesvol leven leiden zonder noodzakelijk list en bedrog hetgeen zorgt voor de nodige frustratie bij hun verloofden Gwendolen en Cecily. Als vervolgens ook nog de moeder van Gwendolen ‘Lady Bracknel’ op ‘Hyacint Bucket achtige’ wijze namens de volledige society het huwelijk verbiedt is de chaos compleet en vreest men voor het geluk van allen. Of kunnen de butlers, de pastoor of wellicht de lerares Duits redding bieden?

Het belang van ernst is een hilarische klucht waarin list en bedrog botsten met ‘hoe het heurt’. De hoop en idealen van de jonge mens nemen het op tegen de mores van de Upperclass Society en hun old-boys network. Geen toneelstuk brengt de oorsprong van het Engelse Sentiment dichterbij dan ‘The Importance of being Earnest’ ofwel ‘Het belang van Ernst’.

Cast
John Worthing
Cees Johan Klopper
Ralph Remers
Algernon Moncrieff
Auke Nieuwenhuis
Eerw. Kanunnik Chasuble
Atefrans de Bruin
Robert Pieschel
Merriman
Jan van Berkom
Lane
Jan van Berkom
Lady Bracknell
Patricia Quicken
Freule Gwendolen Fairfax
Jennie Hidding
Cecily Cardew
Lucinda Spitters
Juffrouw Prism
Natasja van Tilburg
Crew
schrijver
Oscar Wilde
vertaling
Fons Raeymaekers
regisseur
Paul Dekker
productieleider
Erwin Dekker
productie
Jan van Berkom
scriptanalyse
Luc Pay
stem-/spraakcoach
Rogier Kappen
kostuums
Mary Boekema
grime & hairstyling
Sarah Rafrafi
PR en marketing
Roy van Veen
PR en marketing
Auke Nieuwenhuis
Met dank aan
Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant
Martijn Hullegie (trailer)

foto & video galerij

bottom of page