Het belang van Ernst

De komedie van Oscar Wilde!

Het belang van Ernst gaat over twee vrienden van gegoede burgerij die hun bestaan vullen met alles behalve werk. Waar de ene vriend ‘Jack’ het belangrijk vindt om op zeer serieuze wijze een positie in de society te verwerven, vindt de andere vriend ‘Algnernon’ het uitermate belangrijk om zoveel mogelijk plezier te maken. Helaas kunnen beide vrienden naar het blijkt geen succesvol leven leiden zonder noodzakelijk list en bedrog hetgeen zorgt voor de nodige frustratie bij hun verloofden Gwendolen en Cecily. Als vervolgens ook nog de moeder van Gwendolen ‘Lady Bracknel’ op ‘Hyacint Bucket achtige’ wijze namens de volledige society het huwelijk verbiedt is de chaos compleet en vreest men voor het geluk van allen. Of kunnen de butlers, de pastoor of wellicht de lerares Duits redding bieden?

Het belang van ernst is een hilarische klucht waarin list en bedrog botsten met ‘hoe het heurt’. De hoop en idealen van de jonge mens nemen het op tegen de mores van de Upperclass Society en hun old-boys network. Geen toneelstuk brengt de oorsprong van het Engelse Sentiment dichterbij dan ‘The Importance of being Earnest’ ofwel ‘Het belang van Ernst’.

Cast
John Worthing - Cees-Johan Klopper
(understudy John) - Ralph Remers
Algernon Moncrieff - Auke Nieuwenhuis
Eerw. kanunnik Chasuble - Atefrans De Bruin
(understudy Chasuble) - Robert Pieschel
Merriman - Jan van Berkom
Lane - Jan van Berkom
Lady Bracknell - Patricia Quicken
Freule Gwendolen Fairfax - Jennie Hidding
Cecily Cardew - Lucinda Spitters
Juffrouw Prism - Natasja van Tilburg

Crew
Vertaling - Fons Raeymaekers
Regie - Paul Dekker
Scriptanalyse - Luc Pay
Kostuums - Mary Boekema
Grime & hairstyling - Sarah Rafrafi
Stem/Taal Coach - Rogier Kappen
Productie - Erwin Dekker, Jan van Berkom
​PR en Marketing - Roy van Veen, Auke Nieuwenhuis

​Met dank aan
Prins Bernard Cultuurfonds Noord-Brabant
Martijn Hullegie (trailer)

foto & video galerij